1.dönem Tanzimat Edebiyatı

1.dönem Tanzimat Edebiyatı

1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı'ndan sonra, lale devrinden bu döneme kadar Osmanlı Devletinde gelişen, yenileşme hareketlerine sahne olan yeni bir dönemin başlangıcıdır. 18. yüzyıl başlarında yani Osmanlı Devletinde gerileme ve çöküşün başladığı dönemde, batıdan gerek kültür, gerekse teknoloji bakımından geri kalınması, savaşlardaki yenilgilerin artması, devletin kendi içindeki sıkıntılar, toplumdaki huzursuzluk gibi unsurlar yüzünden batı kültürünün tanınmak istenmesi, yeni kültür değerlerinin tanınmasını sağlamak, bunları benimsemek için, Avrupa'da eğitim olan Osmanlı aydınlarının devletteki yenileşme hareketlerine itici güç olmuştur. Osmanlı Devletinde toplumun Avrupa kültürünü kabullenme ve buna karşı koyma adına direnişler ortaya çıkmış, bu uzun yıllar devam etmiştir. Bu diğer alanlarda olduğu gibi edebiyat alanına da sıçramıştır. Tanzimat edebiyatı özelliklerinde daha çok Fransız edebiyatının etkileri olmuş, bunlar Türk edebiyatında açıkça görülmüştür. Divan edebiyatında, yeni Türk edebiyatında batının özellikleri eserlere ve şiirlere yansımıştır.

1. dönem Tanzimat edebiyatı olarak kabul edilen dönem, 1860 ile a896 yılları arasını kapsamaktadır. Batılılaşmanın ilk etkilerinin görüldüğü, eserlerin batı dillerine çevrildiği tercüme odalarının kurulması, üniversite kitaplarının hazırlanacağı Encümen-i Daniş etkilerinin baskın olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki ilk hazırlık süreci 1831 yılında çıkarılmış olan devletin Takvim-i Vakayi gazetesinin çıkarılmasıdır. Daha sonra 1840 yılında Ceride-i Havadis yayına girmiştir. Tanzimat edebiyatının zeminini hazırlayan sanatçılar arasında Ethem Pertev Paşa, Akif Paşa, Yusuf Kamil Paşa, Sadullah Paşa ve Münif Paşa gibi değerli kişiler bulunmaktadır.

1. Dönem Tanzimat Edebiyatının genel özellikleri

1860 yılında başlamış olan bu dönem, Agah Efendi ile Şinasi tarafından çıkarılan ilk gazete Tercüman-ı Ahval ile Türk edebiyatında Tanzimat edebiyatı etkileri görülmüştür.

Bu dönemdeki Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa gibi değerli sanatçılar Osmanlı Devletindeki önemli sorunlarla ilgilenmiş, devletin bunlardan kurtulması amacıyla meşrutiyete geçilmesinin gerekliliğini belirtmişlerdir. Eserleriyle halka hitap ederek, batı kültürünün Osmanlı toplumuna tanıtılmasına, benimsetilmesine gayret etmişlerdir.

Bu dönemde çalışmalar yapan sanatçılar sanat toplum içindir anlayışıyla hareket etmiş ve eserlerinde buna uymuşlardır. Eserlerin dili sadeleştirilmeye çalışılmış, ancak Ahmet Mithat Efendi ve Şinasi dışındaki sanatçılarda bu etki görülememiştir.

Fransız İhtilalinin etkileri olan eşitlik, hürriyet, milliyetçilik, adalet gibi kavramlar şiirlere yansımış ve konularda genişleme olmuştur.

Sanatçılar bu dönemde batılılaşma etkisinden en fazla romantizm akımında etkilenmiştir. Bu etki Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa eserlerinde bariz görülmektedir.

Sanatçılar divan edebiyatındaki şiirde nazım biçimlerini kullanmış, hece ölçüsü savunulsa da, aruz ölçüsünden vazgeçilememiştir.

1. dönem Tanzimat edebiyatında tiyatro alanında da çok sayıda eser hazırlanmış tercüme edilmiştir.

Bu dönemde sanatçılarda görülen önemli bir özellik te, hem devlet adamı taraflarının olması, hem de politikacı yönlerinin ağır basmasıdır. Bu özellikleri eserlerine yansıyarak, edebi düşüncelerle birlikte yayılma göstermiştir.

Türk edebiyatındaki ilk hikaye, roman, eleştiri, makale, tiyatro eserleri bu dönemde edebiyatımızda yer almıştır.

Son Güncelleme : 30.11.2018 22:14:37
1.dönem Tanzimat Edebiyatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

1.dönem Tanzimat Edebiyatı Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "1.dönem Tanzimat Edebiyatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020