Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır

Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır

Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır, Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecid zamanında, Sadrazam Mustafa Reşid Paşa tarafından hazırlanarak, Top-kapı Sarayının Gül-hane Bahçesinde okunup, ardından ilan edilen ve ıslahat programını şekillendiren belgedir. Tanzimat Fermanı olarak ta bilinmektedir. Edebiyat tarihçilerimizden bu tarihi (3 Kasım 1839) Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Tanzimat edebiyatı, Divan edebiyatına ve Osmanlı hayat tarzına, örf ve adetlerine tepki olarak doğmuş ve o tepki ışığında dönemin şair ve yazarları yeni bir edebiyat akımı başlatmışlardır. Gaye ilimde, teknikte ilerlemek, Osmanlının eski ihtişamlı günlerine kavuşması yerine, daha ziyade batı tipi yaşama tarzını, edebiyatını ve adetlerini benimsemek olmuştur. Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman başlamıştır sorusunu yanıtladıktan sonra niçin başlamıştır? Bu sorunun cevabını verelim.

Edebiyatta Tanzimat Niçin Başlamıştır?  Tanzimat edebiyatı bir kültür ve siyasi hareketin neticesinde ortaya çıkan bir edebi akımdır. 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen ve Gül-hane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe girmesi sonucu başlamıştır. Bu olay daha sonraları Tanzimat fermanı olarak bilinecektir. Ayrıca siyasi, edebi ve toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesidir. Tanzimat Edebiyatı, siyasi Tanzimat'ın ilanından yaklaşık 20 yıl sonra, 1860’ta, Şinasi'nin Tercümanı-ı Ahval Gazetesini çıkarmasıyla başlar ve 1895’e kadar sürer. Türk Edebiyatının Batının etkisi altında gelişmesinin ilk dönemi, Servet-i Fünun edebiyatının başladığı 1896 tarihine kadar devam eder. 

Şinasi, 1860’ta Agah Efendiyle beraber Tercüman-ı Ahvali, ardından 1862’de de Tasvir-i Efkar’ı yayınlamışlardır. Bu gazeteler aracılığıyla batı yanlı fikirlerini yaymaya başladılar. Şinasi’den sonra bu edebiyatın başlıca temsilcileri olan Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmed Midhat ve Ali Süavi’de eserleriyle batı yanlı fikirlerini yaymaya çalıştılar. Tanzimat her sahada bir dışa dönüş olduğu gibi edebiyatta da dışa (Batıya) dönüş olmuştur. 

Bu dönüşler, diğer bir yandan Gül-hane Hattı Hümayunu’da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay sonraki zamanlarda Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasi alanda gerek toplumsal hayatta ve gerekse edebi olarak batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacak ve edebiyat tarihçilerimiz ise 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir. 

Tanzimat Edebiyatı, siyasi Tanzimat'ın karara bağlanmasından yaklaşık 20 yıl sonra, 1860’ta, Şinasi'nin Tercümanı-ı Ahval Gazetesini çıkarmasıyla başlamış olup, 1895’e kadar sürmüştür. Türk Edebiyatının Batının etkisinde gelişen ilk dönemi, Servet-i Fünun edebiyatının başladığı 1896 tarihine kadar devam eder. Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır? Sorusuna cevap vermeye çalıştık. Umarız yardımcı olabilmişizdir.
Son Güncelleme : 25.11.2018 07:36:25
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır"
İlk olarak Batı yanlısı fikirlerin ortaya atıldığı dergi hangisidir? Bu dönemde Batı özentilğinin hat safhada olduğunu biliyorum. Ancak bunun dillendirilmesi ve resmi olarak yazıların yazıldığı ilk mecmuanın hangisi olduğunu merak ediyorum. Tanzimat döneminden önce de böyle yazılar çıkarılıyor muydu acaba? Bunu yapanların niyeti neydi ve bunlara vatan haini diyebilir miyiz?
Tuğrul . 27.10.2018 16:51:45
CEVAP YAZ
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020