Islahat Ve Tanzimat Fermanı

Islahat Ve Tanzimat Fermanı

Islahat Ve Tanzimat Fermanı, Tanzimat Dönemi Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı ve bu dönemde yapılan ıslahatları kapsamaktadır. Uygulamayı başlatan Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murat ve II. Abdülhamit  Tanzimat Döneminde tahta çıkmışlardır. II. Mahmut’tan sonra tahta geçen Abdülmecid Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.

Tanzimat Fermanı: 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkında halka ve yabancı temsilcilere okunarak ilan edilmiştir. Gülhane Hattı Hümayunu olarak bilinen bu ferman Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasına engel olması ve devletin parçalanmasını önlemek hedefiyle ilan edilmiştir.

 • Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması,
 • Herkes kanun önünde eşit olacak,
 • Açık mahkeme ve eşit şartlarda yargılanma,
 • İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak,
 • Herkes gelirine göre vergi ödeyecek,
 • Özel mülkiyet hakkı verilecek,
 • Rüşvet ve iltimas kalkacak şartları getirilmiştir.

Bu ferman ile padişahların yetkileri ikinci kez kısıtlanmış askere gitme, vergi verme vatandaşlık haline getirilmiştir. Osmanlıda ilk kez kanun gücü üstünlüğü kabul edilmiş ve anayasal düzene geçişe ilk adım atılmıştır. Ancak bu ıslahat çalışmaları ile Osmanlı istediği neticeleri alamamıştır. Avrupalı devletler azınlıklar için bu hakları yetersiz bulmuşlar ve baskı ile 1856 yılında Osmanlıyı Islahat Fermanını yayınlamak zorunda bırakmışlardır.

Islahat Fermanı: Tanzimat fermanı yeterli bulunmayarak, Gayri Müslimlere daha fazla hakların verilmesi için yayınlanan fermandır. Tanzimat Fermanı gibi, imparatorlukta yapılması kararlaştırılan yeni bir düzenin program ve prensiplerini içermektedir. Bu ferman esas olarak Tanzimat hükümlerini tekrarlayan, onları açıklayan ve genişleten bir fermandır.

Kırım Savaşı sürerken, Viyana'da bir araya gelen İngiltere, Avusturya ve Fransa Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki farklılıkların her alanda ortadan kaldırılmasını öngören bir fermanı padişahın yayımlamasını, barış için ön şart koşmuşlardı. Paris Antlaşması müzakere edilirken, müttefiklerin bu istekleri I. Abdülmecit yerine getirdi ve fermanı yayınlandı (18 Şubat 1856). Tanzimat'la kabul edilen hususların esas alındığı bu fermanla, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında eşitlik sağlandığı Avrupa'ya garanti edilmiştir. Aslında Tanzimat süreciyle başlayan yenilikler, idari yapılanmada da kendisini hissettirmiştir. Islahat Fermanı ile getirilen düzenlemelerin uygulanması daha çok I. Abdülaziz'in padişah olmasıyla gerçekleşebilmiştir.

Islahat Fermanıyla azınlıklara;

 • Bedelli askerlik,
 • Mahkemelerde eşit şahitlik,
 • Devlet memuru olabilme,
 • Şirket ve banka kurma,
 • İl genel meclisinde görev alma hakları verilmiştir.

Tanzimat Fermanıyla başlayıp I. Meşrutiyetin ilanına kadar süren bu devre Tanzimat Dönemi denir.

Bu dönemde,

 • Vilayet Nizamnamesi ile eyaletler kaldırılmış yerine il, sancak, kaza, nahiye ve köy yönetim birimleri kurulmuştur.
 • Kaime adındaki ilk kağıt para basılmıştır.
 • İl Genel Meclisleri oluşturulmuştur.
 • İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur.
 • Tercümanı Ahval adında ilk özel gazete kurulmuştur.
 • İptidailer, İdadiler ve Sultaniler açılmıştır.
 • Eğitim Bakanlığı kurulmuştur.
 • İzmir-Aydın arası ilk demir yolu açılmıştır.
 • Yabancı ülkelere okul açabilme hakkı verilmiştir.
 • İlk kez Avrupalı devletlerden dış borç alınmıştır.
 • İlk telgrafhane kurulmuştur.
 • Danıştay kurulmuştur.
 • 1863 yılında Memleket Sandıkları kurulmuştur. Daha sonra Ziraat Bankasına dönüşmüştür.
 • İlk üniversite olan Darül Fünun açılmıştır.
Son Güncelleme : 25.11.2018 18:51:21
Islahat Ve Tanzimat Fermanı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Islahat Ve Tanzimat Fermanı Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Islahat Ve Tanzimat Fermanı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020