Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları

Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları

Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları, I.Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları atılmaya başlamıştır. Batılı tarzda ilk eserler bu devirde verilmeye başlanmıştır. Hak, özgürlük, adalet, vatan kelimeleri bu devirde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. Tanzimat edebiyatı, yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışıldı bir dönemdir. Sanatçılar, tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir. Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışılmıştır. Divan edebiyatındaki bölüm güzelliğine, karşın konu bütünlüğüne ve güzelliğine önem vermişlerdir.

Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları:

Şinasi: Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini öncülük etmiştir. Asıl ismi İbrahim'dir. Halk için sanat görüşünü benimsemiştir. İlklerin yazarıdır: İlk tiyatro, batılı anlamda ilk fabl, ilk şiir çevirisi, ilk makale, ilk özel gazete, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

  • İlk makaleyi yazdı: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
  • İlk özel gazete çıkardı: Tercüman-ı Ahval
  • İlk tiyatro eserimizi: Şair Evlenmesi'ni yazdı.
Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı), Müntehabat -ı Eşar (şiirleri), Tercüme i Manzume (Çeviriler),  Divan-ı Şinasi, Tasvir i Efkâr

Namık Kemal: Vatan şairimizdir. Vatan, millet, özgürlük ifadelerini edebiyatımızda ilk kullanan kişidir. Toplumcu bir sanat çizgisini benimsemiştir. Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu  halkı bilinçlendirme ve bir eğlence aracı olarak görmüştür. Romantizmin etkisinde kalmıştır.

Eserleri:
ilk tarihi romanımız; Cezmi
İlk edebi romanımız; İntibah
Tiyatroları: Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Zavallı Çocuk, Kara Bela, Celalettin Harzermşah
Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Takip, İrfan Paşa'ya Mektup, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa'ya karşı)
Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Evrakı Perişan Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi,

Ziya Paşa: İlk edebiyat tarihi taslağı olarak sayılan "Harabat"eserini yazmıştır. Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu savunan "Şiir ve İnşa" isimli makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır. Şekilce eski, içerikçe yeni olmaya çaba göstermiştir. Terkib-i bent ile terci i bent'leri meşhurdur. Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

Eserleri: Zafername, Harabat, Defter-i Amal, Eş'ar-ı Ziya,  Terkib-i Bent, Terci-i Bent

Ahmet Mithat Efendi: Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler kaleme almıştır. Halk için roman geleneğini öncülerinden olmuştur. İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan "Letaif-i Rivayet"i yazmıştır. Romantizmden etkilenmiştir. Dönemin en üretken yazarıdır. "Yazı makinesi" olarak da bilinir; 36'sı roman olmak üzere 200'e yakın eser vermiştir.

Eserlerinden bazıları: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Yer Yüzünde Bir Melek, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Henüz On Yedi Yaşında...

Şemsettin Sami: Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır. İlk romanımız olan, Taaşşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseri kaleme almıştır. Kamus u Türkî adlı sözlüğün yazarıdır. Kamus-u Fransevi ve Kamus-ı Alam'ı yazmıştır.

Ahmet Vefik Paşa: Bursa'da kendi adıyla tiyatro kurmuştur. Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır. Halka tiyatroyu sevdirebilmek için özellikle Moliere'den çeviriler yapmıştır.

Eserleri: İnfiali Aşk, Zoraki Tabip, Dudu Kuşlar, Kadınlar Mektebi, Zor Nikâh, Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.
Son Güncelleme : 19.11.2018 23:24:42
Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tanzimat 1 Dönem Sanatçıları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020