Tanzimat Dönemi Şiirleri

Tanzimat Dönemi Şiirleri

Tanzimat dönemi şiirleri, konu ve anlatım bakımından daha farklıdır. Edebiyatçılar dilin sade olmasını isteseler de, Tanzimat döneminde şiir dilinin sade olmadığı görülmektedir. Bu dönem şiirlerinin Divan şiirine bağlı olan unsurları biçim yönündendir. Halk şiirine ve hece veznine olan ilgi artsa da, Divan şiirinin ve aruz vezninin etkisi devam etmiştir. Divan şiirinde olan kaside, gazel, murabba gibi nazım şekilleri Tanzimat döneminde aynen kullanılmıştır.

Tanzimat dönemi şiirlerindeki yenilikler

Bu dönem şiirlerde konu değişmiş, ayrılık, aşk, hasret gibi bireysel konular yerine özgürlük, eşitlik, hukuk, adalet tarzı toplumsal konular ön plana çıkmıştır. Bu en fazla 1. Tanzimat dönemindeki Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi gibi sanatçılarda dikkat çeker. 2. Tanzimat dönemindeki Sami Paşazade Sezai, Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmud Ekrem gibi sanatçılar kişisel konulara ağırlık vermiştir.

1. dönem sanatçıların şair olması nedeniyle edebiyatımızdaki ilk türün şiir olmasına sebep olmuştur. Nesir dilini şiirde deneyen sanatçılar, Divan şiirinin etkisinin devamına engel olamamıştır. Divan şiirini devam ettirmek isteyen Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi sanatçılar Encümeni Şuara adında grupta kurmuşlardır.

Tanzimat dönemine şiirdeki değişimin temeli Şinasi tarafından atılmıştır. Fransızcadan yapmış olduğu tercüme şiirlerde yeni bi üslup ve şekil görülmektedir. Bunlar içerik bakımından Divan şiirlerinden ayrılır. Edebiyatımıza düşünce ağırlıklı şiirlerin ilk örneklerini Şinasi vermiştir. Bunun dışındaki önemli bir yenilik ise, Divan şiirindeki nazım şekillerindeki değişikliktir. Şinasi bunun öncülüğünü de yapmıştır. Bu değişim Akif Paşa'nın torununun ölmesi üzerine yazmış olduğu koşma tarzı Mersiye 'de görülür. Şinasi aynı zamanda şiirlerine uygun adlar vererek bir yeniliğe daha öncülük etmiştir.

2. dönem sanatçılar Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmud Ekrem yeni nazım şekillerini geliştirmiş ve yaygınlaşmıştır. Bunu Namık Kemal'de şiirlerinde denemiştir. Fakat çoğu şiirlerde Divan Edebiyatının nazım şekilleri görülmektedir. Hece vezni denenmiş olsa da, aruz daha fazla tercih edilmiştir.

Tanzimat dönemi şiirlerinde şairlerin bakış açısı da farklıdır. 1. dönem sanatçıları Divan edebiyatını yıkmaya çalışmıştır. Ziya Paşa gerçek şiirin halk şiiri olduğunu belirtmiştir. Sonradan ise, bu düşüncesini değiştirmiştir. Namık Kemal ise Divan şiirini mantıksız ve kopuk olarak değerlendirmiştir.

2. dönem sanatçıları şiiri sanat bakımında ele almış, estetik olarak işlemiştir. Bu dönem şairlerinden Recaizade Mahmud Ekrem yeni şiirin esaslarını açıklamış, şiirin tek amacının güzellik olduğunu belirtmiştir. Bunun olmasını sağlayacak unsurların ise, şiirin konusu ve üslup güzelliği olduğunu belirtmiştir. Ancak bu görüşlerini şiirlerinde gerçekleştirememiştir.

Tanzimat dönemi şiirlerde batılılaşma hareketinin yeniliklerini şiirlerinde uygulayan Abdülhak Hamid'dir. Şiirlerde olmayan her özelliği uygulamak istemesi, düzensizlik yaratmıştır. Şiirde doğa tasvirlerinin ilk örneklerini veren şairdir. Ancak üslubu düzensizdir. Şairin hayal dünyasının zenginliği, duygularının fazla olması, samimi olması diğer kusurlarına rağmen, lirik şiirin en büyük temsilcisi olmasını sağlamıştır.

Tanzimat dönemi şiirlerinde en önemli yenilik içerikte gerçekleşmiştir. Konular 1. dönemde hak, eşitlik, adalet gibi toplumsal konularda yoğunlaşırken, 2. dönemde bireysel konular tercih edilmiştir. Aşk temasındaki ideal kadın tipi Divan şiirindeki kadın tipine göre, günlük yaşamın içindeki kadın olmuştur. 2. dönem en fazla doğa ve ölüm içerikli şiirler yazılmıştır. Tanzimat dönemi şiirlerinde olan yenilikler edebiyatımızda öncü olmuştur. Bunları benimseyen sanatçılar, yenilikleri daha ileriye taşımıştır.

Son Güncelleme : 26.11.2018 10:21:32
Tanzimat Dönemi Şiirleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Dönemi Şiirleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tanzimat Dönemi Şiirleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020