Tanzimat Dönemi

Tanzimat Dönemi

Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hümayunu ile başlayan, 1. Meşrutiyete kadar devam eden ıslahat ve batılılaşma sürecidir.

2. Mahmut'un 30 Haziran 1839 tarihinde ölmesiyle yerine oğlu Abdülmecid geçmiştir. Bundan bir süre sonra daha merkezileşmeye ve modernleşmeye  dayanan ıslahatlar devam etmiştir. Ancak iktidar merkezi saraydan Babıali'ye bürokrasiye geçiş yapmıştır. 2. Mahmut devleti yönetecek güçlü ve modern bir örgüt kurmak için değişimleri başlatmış, bürokrasiyi güçlü bir hale getirmiştir. Yerine gelenler bunu denetlemede zorlanmıştır. Politikada İngilizler başta olmak üzere yabancıların sayısında artış olmuştur.

İngiltere 2. Mısır bunalımının ardından, Rus yayılma politikasının tehlikesine karşın korunma amacıyla Osmanlıları desteklemiştir. Tanzimat başlangıcı bu 2. Mısır bunalımının çözülme girişimleriyle aynı döneme gelmiştir. Osmanlı Devletinin giderek kötü bir duruma geldiği zamanda, 1839 yılında reformcu ve Hariciye Nazırı olan Reşit Paşa'nın yazdığı, ancak padişahın adına ilan edilen Hatt-ı Hümayun, devletin ileri gelenlerine, yabancı diplomatlara okunmuştur. Hatt-ı Humayun devletin amacını ifade etmekteydi. Buradaki temel reformlar ise;

  • Padişahın tebaasında olanların can, namus ve mal güvencesi altında olması
  • İltizam sisteminin yerine daha düzgün bir vergilendirme sisteminin olması
  • Zorunlu askerlik sistemi
  • Dini ne olursa olsun tebaadaki herkesin yasalarda eşit olması

Tanzimat'ın ilan edilmesinden itibaren, bu Hatt-ı Humayunun içeriği, niteliği ve buna bağlı politikalarla alakalı tartışmalar olmuştur. Burada vaat edilen reformlarda gerçekte 2. Mahmut'un politikaları arasındaydı. Sonuçta Gülhane Fermanı kısa zaman içinde amaca uygun şekilde hizmet vermiştir. Yabancıların desteğiyle Mısır bunalımı da çözülmüştür. Mehmet Ali Paşa'nın Suriye, Mısır ve Adana'yı ele geçirme isteği vardı. İngiltere donanmasıyla müdahale ederek, savaşların ardından 1841 yılında Mehmet Ali Paşa Mısırın babadan oğula geçmesi koşuluyla Suriye'den vazgeçmiştir. 2. Mısır bunalımının bitmesiyle Ortadoğu'daki gerginlik azalmıştır. Ancak hükümetin denetleyemediği sorunlar devam etmiştir. Kırım savaşının nedeni Filistin'de olan kutsal yerler üzerindeki çekişmeydi. Kırım savaşının devletin reformları ve maliyesi bakımından olumlu sonuçları olmuştur. Devletin toprak bütünlüğü korunmuştur.

Tanzimat döneminde ilanı yapılan adli ve idari reformların en önemli sebepleri arasında dış baskının olmasıydı. Avrupa'da bulunan güçler tebaadaki cemaatler üzerinde baskıda bulunuyordu. Cemaatler zamanla kağıt üzerinde eşit haklar elde etse de, eski sistemdeki ayrıcalıklarından vazgeçmelerine engel olmamıştır. Dış güçler onlara destek olarak nüfuzlarını genişletmek istemişlerdir. Buna rağmen reformlar sadece dış baskıdan kaynaklanmamıştır.

Tanzimat dönemi reform politikaları halkın isteğine hiç bir zaman dayanmamıştır. Başta bulunan bürokratların gerekli görmesi durumunda ya da büyük güçlerin isteğiyle topluma zorla kabul ettirilen reformlar yapılmıştır. Bu reformlar cemaatlerin arasındaki ayrılıkçı milliyetçiliğin yayılımını önlemeye yeterli olmamıştır.

Tanzimat döneminde ilk kez padişah kendi egemenlik haklarının üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmiştir. Bu daha sonraki hareketlerin temeli olmuştur. Kesin nedenleri ise, devletin içinde bulunan azınlıkların ayaklanmalarının biteceği düşüncesiyle, Avrupa'nın azınlıklara hak tanınması amacıyla baskı uygulanmasıdır. 1856'da azınlıklara daha fazla hak tanıyan Islahat Fermanı çıkarılmış, ancak bu da azınlıkları bastıramamıştır. 1876 yılında 1. Meşrutiyet, 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edilmiş, Mustafa Kemal'in desteğiyle bunalımlar sona ererek, Cumhuriyet kurulmuştur.

Son Güncelleme : 29.11.2018 00:53:32
Tanzimat Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Dönemi Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tanzimat Dönemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020