Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler

Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler

Tanzimat Döneminde çıkan gazeteler, söz konusu olduğu zaman bu dönemde çıkarılan gazetelerin batı ile olan ilişkileri güçlendirme konusunda oldukça etkili olduğunu görebilmek mümkündür. Halkı aydınlatmak ve ona yol göstermek isteyen Tanzimatçılar sayesinde bu dönemin halk tarafından daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde ortaya çıkarılan gazeteler sayesinde batılı anlamda tiyatro, roman, hikaye ve makale türlerinin de gelişme gösterdiğini söyleyebilmek mümkündür.

Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler ve Özellikleri
  • Takvim-i Vekayi: 1831'de çıkarılan gazete Saray tarafından çıkarılmış ve Türkçe olarak yayınlanmış olan ilk resmi gazete olarak kayıtlara geçmektedir.
  • Ceride-i Havadis: İngilizlerle ortak olarak 1840'ta çıkarılan bir gazetedir ve yarı resmi olma özelliğine sahiptir. Gazetede yayınlanan yazıların konularına baktığımız zaman edebiyat, ahlak ve ilimle ilgili konuların yayınlandığını görebiliyoruz. Ayrıca gazetede 1842 yılında başlayan tiyatro faaliyetlerine de yer verildiğini görebilmek mümkündür.
  • Tercüman-ı Ahval: Çıkarılan ilk özel gazete olması ile ünlüdür. 22 Ekim 1860 tarihinde Türk sermayesiyle kurulmuş olan ilk gazete olarak karşımıza çıkan bu gazetenin başında Agah Efendi ile Şinasi Bey bulunmaktadır. Bu gazetenin en önemli özelliklerinden biri genel olarak Osmanlı devletini eleştiren bir tutum sergilemesidir. Bu da bazen kendisinin de eleştirilmesine neden olmuştur. İlk önceleri Osmanlı'nın neden Batı'ya göre geri kaldığı gibi konular üzerinde duran gazete daha sonra yayın konularını biraz değiştirerek daha da fazla gelişme göstermiştir. Gazetenin 11 Mart 1866 yılında tamamen kapatıldığını görebilmek mümkündür.
  • Tasvir-i Efkar: Daha önce Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurucuları arasında bulunan İbrahim Şinasi'nın 1862'de Tercüman-ı ahval'den ayrılarak yayınlamış olduğu gazetedir. 28 Haziran'da yayına başlayan gazete, noktalama işaretlerini ilk kez kullanan gazete olması ve bilgi, kültür ve haber gibi alanlar üstüne yayın yapmasının yanında iktidarla ilgili eleştirilerde bulunması bakımından değerlidir. Şinasi 1865'te ülkeden ayrılınca bu gazeteyi Namık Kemal devralmış ve yönetmiştir. Yayın hayatı boyunca pek çok kez kapatılan gazetenin tam kapanışı ise 1925'te İstiklal Mahkemesinin kararı ile olmuştur.
  • Ceride-i Askeriyye: İsminden de anlaşılacağı üzere Osmanlı'daki ilk resmi ordu gazetesidir. 17 Ocak 1864'te yayın hayatına başlamıştır. Gazetede ordu ile ilgili haberler yayınlanmış ve ordunun yeni durumu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
  • Muhbir: Siyasi ağırlıklı haberlere yer vermekte olan bu gazete 2 Ocak-27 Mayıs 1867 tarihleri arasında yayınlanan ve ömrü kısa olan bir gazetedir. Bu gazete Osmanlı Devleti hakimiyeti altında bulunan azınlık gruplarını birlik beraberliğe çağırması ve bütünleyici bir politika savunması sebebi ile ilgi çekmektedir.
  • Hürriyet: Osmanlı devleti sınırlarından ayrılan Ziya Paşa ile Namık Kemal'in Londra'da yaşarken bir araya gelerek kurmuş oldukları bu gazete 1868-1870 yılları arasında yayınlanmıştır. En büyük özelliklerinden biri de Avrupa'da yayınlanan bir Türk gazetesi olmasıdır. Gazetenin baş yazarı olan Namık Kemal gazetede siyasi ağırlıklı konulara değinmiş olsa da kültürel konulara da yer vermiştir. Türkçe'nin sadeleşmesini savunan yazılar kaleme almıştır.
Son Güncelleme : 24.11.2018 09:30:23
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020