Tanzimat Edebiyatı Yazarları

Tanzimat Edebiyatı Yazarları

Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,

Recaizade Mahmut Ekrem, edebiyat öğretmenliği yapmış bir kişidir. Edebiyatın her alanın da eser vermiştir. Kendi döneminde üstat olarak tanınmıştır. Serveti fünun edebiyatçıları da onun etrafında toplanmış. Güzel olan her şeyi şiire konu etmiştir. Onun şiirlerindeki asıl tema aşk ve doğadır. Şiirlerinde romantizmin etkisi vardır. Eserleri, nağme-i seher, yadigar ı şebab, zemzeme, talim i edebiyat, araba sevdası, çok bilen çok yanılır...
-
Samipaşazade Sezai, İstanbul doğumludur. Yurt dışında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Roman hikaye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserleri, sergüzeşt, küçük şeyler, İclal, şir ...

Abdülhak Hamit Tarhan, büyük şair olarak bilinir Paris de eğitim görmüştür. Şiir ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Batılılaşma hareketinin en büyük devrimcisidir. Kurallar ile pek ilgisi olmayan bir şairdir. Kesin bir dil anlayışı yoktur bazı eserleri sade bazıları ağırdır. Aşk ölüm tabiat yokluk hiçlik umut insanlık yurt sevgisi sık işlediği konulardır. Birçok oyunu vardır fakat sahnelenmeye uygun değildir okumak için yazılmıştır. Eserleri, sahra belde makber ölü hacle garam finten ruhlar...

Nabizade Nazım, şiir ve roman yazmıştır. Asıl olarak romanları ve hikayeleri ile tanınır. Realist ve natüralist akımların etkisinde kalmıştır. Genç yaşta hayatını kaybetmiştir fakat bıraktığı eserler onu yaşatmaya devam etmiştir. İlk köy romanı Karabibik ona aittir. Ayrıca ilk psikolojik roman denemesi Zehra ona aittir.

Muallim Naci, asıl adı Ömer olan bu yazar edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şiir eleştiri anı edebi bilgiler üzerine yazılar yazmıştır. Şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanmıştır sade dili savunmuştur. Halk edebiyatı biçimlerini kullanmıştır. Eserleri ateşpare şerare füruzan demdeme Ömer in çocukluğu...

Şinasi, Tanzimat edebiyatı döneminde yeniliklerin öncüsü olarak bilinir. İstanbul da doğup büyümüş olan sanatçı değişik kademelerde memurluk görevi yapmıştır. Devlet tarafından eğitim amacıyla Fransa ya gönderilmiştir. İlk özel gazete Tercümanı Ahval ın çıkması için çalışmalar yapmıştır. Türk edebiyatında ilk makale örneği olan mukaddimeyi yazmıştır.Sanatçı daha sonra Tasviri efkar adlı kendi gazetesini çıkarmıştır yine ilk tiyatro eseri olan şair evlenmesi kendisine aittir. Çevirirler yapmıştır dili sadeleştirmek için uğraşmıştır. Noktalama işaretlerini ilk olarak kullanmıştır ilklerin öncüsü olarak tanınmıştır. Hak kanun adalet gibi kavramları eserlerinde kullanmıştır. Klasisizm etkisinde kalmıştır.

Ziya paşa, devlet kademelerinde memur olarak görev yapmıştır. Valiliğe kadar yükselmiştir. Fikirleri ile yenilikçi fakat eserleri ile yaşantısı ile eskiye bağlı bir kişidir hayatı tezatlık ile doludur. Doğu kültürünün etkisi ile yetişmiştir. Şiirlerini yazarken divan şiiri üslubunu kullanmıştır. Çok başarılı olan lirik şiirleri bulunur. Tüm şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmıştır. Dili süslü ve sanatlı bir dildir. Eserleri, terkibi bent, terci bent, harabat, şiir ve inşa, Küllüyatı Ziya Paşa, zafername, defteri amal, rüya. Ayrıca hürriyet adlı gazete de Ziya Paşaya aittir. 

Namık Kemal, Namık Kemal Tekirdağ da doğmuş ve dedesi tarafından yetiştirilmiştir dedesi aracılığı ile Şinasi ile tanışmıştır Şinasi den tasviri efkar gazetesinin yönetimini devralmıştır. Hem şiir hem düz yazı alanın da bir çok eser vermiştir. Edebiyatın hemen her türünde eseri vardır. Tanzimat şiirinin en coşkulu şairidir. Vatan şairi olarak tanınır. Hürriyet hak vatan ve kanun gibi kelimeler onunla hayatımıza girmiştir. Bazı şiirleri şekil bakımından eski içerik olarak yenidir fakat zamanla tamamen yeniye yönelmiştir. Şiirlerinde sosyal konulara önem verir şiirlerini düşüncelerini ifade etmek için bir araçolarak kullanır amacı toplumu bilinçlendirmektir. Eserleri, intibah, Cezmi, Vatan yahut Silistre, Celaleddin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Kerbela, Zavallı Çocuk, Takip...

Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminde toplum üzerinde en çok etkili olan yazarlardandır. Onun amacı halkı yetiştirmek ve bilinçlendirmektir. Halka okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışmış ve başarılı da olmuştur. Roman hikaye makale anı tiyatro ve gazete türünde eserler vermiştir. Edebiyat coğrafya iktisat alanında bir çok eseri vardır halk onu yazı makinası olarak tanımıştır. Eserlerinde halkın anlayacağı sade bir dil kullanır romanlarında teknik yönden kusurlar vardır. Eserleri, Felatun bey ile Rakım efendi, Hasan Mellah, Dürdane hanım, Jön Türk, kıssadan hisse...

Ahmet Vefik Paşa, önemli görevlerde bulunan bir devlet adamıdır. Bursa da valilik yapmıştır bu dönemde bir tiyatro binası yaptırmış ve memurları tiyatroya gitmeye mecbur bırakmıştır. Çevirileri ile tanınır. Eserleri, Zor Nikah, Zoraki tabip, Şecere i türki...

Şemsettin Sami, Türk edebiyatında ilk yerli romanı yazmıştır. Dil ve sözlük alanında çalışmalar yapmış ve bu şekilde tanınmıştır. Orhun yazıtları üzerine çalışmalar yapmıştır. Eserleri, Taaşşuk-u Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türki Kamus-ı Fransevi Kamus-i arabi...
Son Güncelleme : 02.12.2018 22:52:58
Tanzimat Edebiyatı Yazarları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Edebiyatı Yazarları Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tanzimat Edebiyatı Yazarları"
Valla çok iyi bir site taşekkür ediyorum
Seda . 06.04.2017
CEVAP YAZ
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhamit aydınlar üzerinde baskılar yapmış, 1. dönem Tanzimat edebiyatında benimsenen toplum için sanat anl...
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri, Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit tarafından hazırlatılarak 3 Kasım 1839 yılında, Harice Nazarı Koca Mustafa Reşit Paşa...
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020