Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla, tiyatroyu halkın dili olarak görmüş ve yazı dilini halkın diline yakın tutmaya çalışmışlardır.

1.Dönem Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları:

Tanzimat edebiyatında 1. Dönem, 1860-1876 arası sürmüştür. Bu dönemin sanatçıları divan edebiyatının etkisinden kurtulamamışlardır. Batılı tarzda ilk eserler verilmeye başlanmış ve hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar da yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Toplumun bilinçlenmesi için edebiyatı bir araç olarak görmüşler, dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak başarılı olamamışlardır. Aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyan bu dönemin sanatçıları, klasizm ve romantizmden etkilenmişlerdir.

Bu dönemin sanatçılarından Şinasi, edebiyata birçok yenilik getirmiş, tiyatro, şiir çevirisi, Batılı anlamda ilk fabl, özel gazete, makale ve noktalama işaretini kullanan ilk kişidir.

Namık Kemal, toplumcu sanat çizgisi çizerek vatan, millet ve özgürlük kelimelerini edebiyat alanında kullanan ilk kişidir ve tiyatroyu eğlence ve toplumu bilinçlendirme aracı olarak görmüştür. Eserlerini romantizm akımının etkisiyle yazmıştır. İlk tarihi romanımız olan “Cezmi” ve ilk edebi romanımız olan “İntibah” Namık Kemale ait eserlerdendir.

Ziya Paşa, ilk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat” adlı eseri yazmış ve eserlerindeki birçok dize halk tarafından atasözü gibi kullanılmıştır.

Ahmet Mithat Efendi, halk için roman geleneğini benimsemiş, romantizmin etkisiyle, ilk hikaye örneklerimizden sayılan “Letaif-i Rivayet” i yazmıştır.

Şemsettin Sami, devrin en büyük dil bilgini olarak görülmüş, ilk romanımız “Taaşşuk-u Talat ve Fitnat isimli eseri yazmıştır.

Ahmet Vefik Paşa, tiyatromuzun en önemli isimlerindendir.

2.Dönem Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları:

Tanzimat edebiyatında 2. Dönem, 1876-1895 arası sürmüştür. Bu dönemin sanatçıları biraysel konulara dönerek, sanat, sanat içindir görüşünü benimsemişler ve bu anlamda tiyatro eserlerini oynanması için değil okunması için yazmışlar, dili halk dilinden uzaklaştırarak ağır bir dil kullanmışlardır. Bu dönemde, realizm ve natüralizm baskın olan akımlardır. Yine bu dönemde, divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmış, şiirin konusu genişletilmiş ve güzel olan herşey şiirin konusudur anlayışı benimsenmiştir.

Recaizade Mahmut Ekrem, ilk realist romanımız olan “Araba sevdası” nın yazarıdır. Sanat sanat içindir, kafiye kulak içindir görüşünü benimsemiş ve her güzel şey şiirin konusudur anlayışıyla şiirlerini yazmıştır. Muallim Naci'nin “Demdeme” adlı eserine karşılık olarak “Zemzeme” adlı kitabı yazmıştır.

Abdülhak Hamit Tarhan, edebiyatımızın en bireysel olan şairidir ve batılılaşma hareketinin öncüsüdür. Bu sebeple de kendisine şairi azam “büyük şair” ünvanı verilmiştir. Şiirlerini gözleme dayalı olarak yazmış ve romantizm etkisiyle, metafizik konuları ile ölüm aşk gibi temalar içeren eserler yazmıştır.

Muallim Naci, eserlerinde ağır bir dil kullanmış ve eskiyi savunmasının yanında batılı tarzda şiirler de yazmıştır.

Nabizade Nazım, “karabibik” isimli, ilk köy romanını yazmıştır. Realizm ve natüralizm’in öncülerinden sayılan Nabizade Nazım, bunun yanı sıra, ilk psikolojik roman denemesi olan “Zehra” adlı eseri yazmıştır.

Tanzimat edebiyatındaki roman ve hikayelere baktığımız zaman, eserlerin teknik açıdan zayıf olduğunu, genel olarak duygusal ve acıklı konuların işlendiğini, yazarların olaylara müdahale ettiklerini ve eserlerde karakter oluşturulamadığını görmekteyiz.

Tanzimat edebiyatında eleştriler, genellikle eski- yeni kavgasına dayanmaktadır. Örnek olarak, Namık Kemal “Renan Müdafaaname” isimli eserinde Ernest Renan'ı eleştirmiştir.  Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki Demdeme-Zemzeme tartışması da yine bu dönemin önemli örneklerindendir.

Tiyatro ise, ilk kez tanzimat edebiyatı döneminde görülmüştür. İlk dönemdeki sanatçılar, tiyatroyu eğitim aracı, ikinci dönem sanatçıları içinse, tiyatro bir eğlence aracı olarak görmişlerdir. Şinasi’in “şair evlenmesi” adlı eseri ilk tiyatro eseridir. 

Son Güncelleme : 27.11.2018 17:21:59
Tanzimat Edebiyatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Edebiyatı Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tanzimat Edebiyatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri, Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit tarafından hazırlatılarak 3 Kasım 1839 yılında, Harice Nazarı Koca Mustafa Reşit Paşa...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020