Tanzimat Edebiyatının Oluşumu

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 lu yıllarda osmanlının batılılaşma fikri olarak yenileşme çabası sonucu ortaya çıkmıştır. Batının ilerlemesi ve osmanlının kültürel olarak geride kalmaması maksadıyla tanzimat fermanı ilan edilmiş .Ve köklü değişimler meydana gelmiştir. O dönemlerde çıkarılan dergiler ve yazılan şiirler daha toplumcu " sanat halk içindir." mantığıyla çıkarılmıştır.

Birçok çeviri odaları açılmış ve batıdan alınan eserlerin çevirileri yapılmıştır. Özellikle Fransız edebi eserleri için Fransızca çeviri odaları açılmıştır. Fransızca eserlerin, çevirileri gerçekleştirilerek edebiyatta yeni bir dönem meydana gelmiştir. Tanzimat döneminin önde gelen ismi ve yönetici konumunda olan Mustafa Raşit paşadır. Tanzimat döneminde, batılılardan haberdar olmak ve batılıların gelişmesini takip ederek yapılan yenileşme süreci doğal olarak edebiyattan geçerdi. Çünkü edebiyat toplumun sorunlarını ve kültürlerini yazılı olarak belge niteliğinde sunmaktadır. Edebiyat her zaman için günün ve dönemin kültürünü yansıtır. Doğal olarak, bundan dolayı tanzimat fermanın ilanından sonra yapılan yenileşme harekatını halka benimsetmek ve  halkta yer alması tabiki dönemde çıkarılar dergilerde ve aydınların eserlerine yer bulmalıydı. Bundan dolayı açılan çeviri odalarıyla batıdan alınan eserler aydınlarımızın katkısıyla halk tarafından benimsenmiştir. Tanzimat edebiyatın biyatıyla dönemin aydın ve değerli yazarlarıda aslında kendilerini bulmuştur. Çünkü tanzimat edebiyatından önce divan edebiyatı hakimdi. Divan edebiyatı, tanzimat edebiyatına oranla "sanat sanat içindir." mantığı çerçevesinde toplumdan kopuktu. Toplumun sorunları ve kültürleri bakımından dönemin aydınları eserlerinde bunu yansıtmakta zorluk çekiyorlardı. Ve halktan kopuk eserler meydana geliyordu.

Tanzimat fermanın, çıkarılması sonucu oluşan tanzimat edebiyatının gerçekleşmesi ile yazarlar ve aydınlar halka karışmış ve divan edebiyatına oranla daha sade ve düz yazıya geçmişlerdir. Bundan dolayı halka karışmış ve kendilerini ifade etmekle birlikte kendi tarzlarını ve kendi düşünceleri ifade edebildiklerinden, kendilerini bulmuş ve edebiyatta yeni bir dönem başlamışlardır. Tanzimat döneminin oluşumu, özellikle çeviri yapmakla görevlendirilen aydınlarımızın çeviri odalarında halka Fransızca vb gibi dil eğitimi vermek ve batıda yayınlanan özellikle Fransız eserlerinin çevirileri yaparak ve batıdan alınan eserlerden etkilenerek ve bu eserler sayesinde kendilerini bulmakla başlar. 1839 da ilan edilen edilen tanzimat fermanı ile ilk çeviri odaları açılmıştır. Çeviri yapan aydınlar bir süre sonra kendi benliklerini bulduklarından dolayı çeviri odaları yabancı dili öğretme ve yabancı eserlerin çevirileri yanında bir süre sonra aydınlarımızın, zamanlarını geçirdikleri ve toplandıkları düşüncelerini paylaşarak istişare yaptıkları odalar halini alırlar. Belirtmek gerekirse tanzimat edebiyatı ilk olarak çeviri odalarından çıkmıştır, demek yalnış olmaz. Ve bundan dolayı 1839 ile 1860 yılları arası tanzimat edebiyatın birinci dönemi veya hazırlık dönemi de denilmektir. Bu tarihler arasında batının eserleri incelenmiş ve bu kendilerini bulan aydınlar tanzimat edebiyatının temellerini atmıştır.

Tanzimat fermanıyla birlikte açılan çeviri odalarında görev alan ve tanzimat edebiyatın oluşması için temelleri atan, halka benimseten; İbrahim Şinasi, Münif Paşa, Sadullah Paşa, Cevdet Paşa, Mustafa Refik, Ethem Pertev Paşa gibi aydın isimler önde gelmektedir. Ve tanzimat eebiyatının temellerini atmışlardır. Aynı zamanda bu isimler yapmış oldukları çevirilerden etkilenmişler ve kendi tarzlarını bulduklarından dolayı bir çoğu halka dayalı eserler meydana getirmişlerdir. Çıkarılan eserler halkın sorunlarını ve kültürlerini yansıttıklarından eserleri şu anda günümüzde birer kültür belgesi olarak kabul edilmektedir. Günün yaşam koşullarını ve sorunlarını daha sade ve düz yazı mantığıyla dile getirdiklerinden kendi dönemlerin bir nevi dili olmuşlardır.

Son Güncelleme : 05.12.2018 16:43:48
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tanzimat Edebiyatının Oluşumu"
Güzel olmuş tesekkurler:-)
Mina . 31.12.2017
CEVAP YAZ
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhamit aydınlar üzerinde baskılar yapmış, 1. dönem Tanzimat edebiyatında benimsenen toplum için sanat anl...
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri, Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit tarafından hazırlatılarak 3 Kasım 1839 yılında, Harice Nazarı Koca Mustafa Reşit Paşa...
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020