Tanzimat Fermanı Maddeleri

Tanzimat Fermanı Maddeleri

Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından dolayı Gülhane Hatt-ı Hümayunu yada Tanzimat-ı Hayriye olarak da bilinir. Tanzimat fermanı çok eski zamanlarda toplum düzeninin sağlanması amacıyla ilan edilerek bütün vatandaşların bu fermana ayak uydurmaları sağlanmıştır. Bu fermanda padişahın hakları, vatandaşların hakları ve daha birçok haklar genel olarak sıralanmıştır. Ama en önemlisi bu fermanın genel amaçlı olarak ilan edilmesidir. Bundan dolayı bütün kişiler bu fermana kesinlikle uyum sağlamalıdır. Uyum sağlamayan, kurallara uymayan verilen emirlere karşı gelerek padişahı yok sayan kişiler cezalandırılmıştır.

Tanzimat Fermanı Maddeleri:
 • Tanzimat Fermanı Osmanlı Devletinde anayasacılık faaliyetlerinin başlangıcı olarak bilinmektedir. Anayasacılık faaliyetleri toplumda düzenin sağlanması, hukuk kurallarının işlerlik kazanması ve devlet işlerinin düzene binmesi için gerekli görülen yaptırımlardan olmuştur. 
 • Tanzimat Fermanında kanunlardan daha üstün bir gücün olmadığı savunulmuştur ve kesinlikle de öyle olmuştur. Kanunlar kesinlikle üstün kılınmış gerekli görülen yaptırımlar uygulanmıştır.
 • Tanzimat Fermanında kişilerin mülkiyet hakları devletin güvencesinde olmuştur. Devlet bu sayede kişilerin haklarının korunmasına yardımcı olmuş ve mülkiyetin kişinin hak kazancı olduğu savunulmuştur.
 • Tanzimat döneminde batılılaşma harekatları çok aşırı derecede artmış ve batıya gönderilen kişi sayısında da artış gözlenmiştir. 
 • Padişahın yetkileri artmış ve halk bu sayede daha çok rahat etmiştir. Çünkü padişah dışındaki kişiler halka baskı oluşturmamaktadır.
 • Yeni mahkemeler açılmış ve Avrupa tipi hukuk kuralları yerleşmeye başlamıştır.
 • Tanzimat Fermanı padişahın iradesine bağlı olarak gelişmiştir. Halktan talep edilen istekler üzerine çıkarılmamıştır.
 • Tanzimat Fermanı yalnız devleti kalkındırmayı değil milleti de refaha kavuşturmayı amaç edindiğinden, Osmanlı Devletinin halk için var olduğunu gösteren ilk örnektir.
 • Müslüman ve Gayri Müslim ayrılığına son verilmek istendiğinden Millet sistemi ve Reaya anlayışı terk edilmiştir.
 • Anayasacılık alanında önemli bir belge olmuştur.
 • Kanunu her şeyin üstünde tutması Hukuk devleti olma yolunda atılan ilk adım olduğunun göstergesidir.
Tanzimat Fermanı maddeleri ile, Osmanlı padişahı, yapılan fermana uyacağına yemin etmiştir. Osmanlı padişahı, kendi rızasıyla yetkilerinin sınırlandırılmasına izin vermiştir. Osmanlı padişahı, kanunun üstünlüğü ilkesini benimsediğini göstermiştir. Osmanlı Devletinde anayasacılık hareketlerinin başlamasında önemli rol oynamıştır. Kişisel hak ve özgürlüklerin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Fermanın halktan gelen talep üzerine değil, padişah tarafından hazırlatılması sebebiyle halk tarafından yeterince anlaşılamamıştır. Fermanın açıklanması ve anlaşılabilmesi için Anadolu ve Rumeli'ye memurlar gönderilmek zorunda kalınmıştır. Şeri mahkemelerin yanında Avrupa Hukuk kurallarına uygun yeni mahkemeler oluşturulmuştur. Mahkemelerin çeşitliliği sebebi ile farklı kurallar uygulanmaya başlamış, ülke topraklarındaki hukuk birliği bozulmaya başlamıştır. Batılılaşma hareketleri hız kazanmıştır. Batılıları anlayan aydınlar yetişmeye başlamıştır. Avrupalı Devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek devletin iç işlerine karışması engellenmeye başlamıştır. 

Tanzimat Fermanı maddeleri ile azınlıkların bağımsız olmak için ayaklanmalarının önüne geçilmiştir. Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar ve Ceride-i Havadis isminde yeni gazeteler çıkmıştır. Halk aydınlanmaya, çevresinde olup bitenleri değerlendirmeye başlamıştır. Okuma yazma önem kazanmaya başlamıştır, toplum kültürel anlamda gelişmeye başlamıştır. Mısır'a karşı İngiltere'nin desteği alınmıştır. Rusya'nın boğazlar üzerindeki isteklerine karşı Avrupa'dan destek alınmıştır. Batılılaşma hareketlerinin başlamasıyla kişilerin farklılaşması sağlanmış, bilinçli insan oranında artış olmuş ve kişiler birazda olsa cehaletten kurtulmuştur. Zaten bu fermanda gerekli görülen amaçlardan birisi de budur. Kişilerin yani halkın cehaletten kurtulmasını sağlayarak bilinçli, demokrat vatandaşlar yetiştirmek. 
Son Güncelleme : 07.12.2018 01:51:23
Tanzimat Fermanı Maddeleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Fermanı Maddeleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Tanzimat Fermanı Maddeleri"
sırf kırmızı rakam çalışıyomu diye yorum atıyom
Umut Akdeniz . 14.11.2016
CEVAP YAZ
Osmanlının günümüzde uygulanan kuralları daha öncedenuyguladığı görülüyor
Ayşe . 12.05.2016
CEVAP YAZ
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhamit aydınlar üzerinde baskılar yapmış, 1. dönem Tanzimat edebiyatında benimsenen toplum için sanat anl...
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri, Tanzimat Fermanı Padişah Abdülmecit tarafından hazırlatılarak 3 Kasım 1839 yılında, Harice Nazarı Koca Mustafa Reşit Paşa...
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanından sonra 1860 yılından 1895 yılına kadar devam etmiştir. Tanzimat dönemi edebiyatçıları toplumcu bir anlayışla...
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2020