Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler

Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler

Tanzimat fermanının getirdiği yenilikler; genellikle ordu, yönetim, hukuk, eğitim ve sosyal alana yönelik düzenlemelerdir.  En kapsamlı yenilikler ordu ve yönetim alanında yapılmıştır.

Tanzimat Fermanı ile ordu alanında yapılan yenilikler:
 • Her erkek için askerliğin bir vatan hizmeti olduğu kabul edilerek zorunlu askerlik uygulaması getirildi ve bu askerlik süresi 4 yıl olarak kabul edildi. 
 • Müslüman olmayan tebanında orduda görev almasının önü açıldı. Böylece müslüman olmayan erkeklerin askerlik görevinde albaylığa kadar terfisine izin verildi. 
 • Dönemin padişahı tarafından bu dönemde bir Türk donamasının kurulmasına karar verildi. Donanma Avrupa donanmaları örnek alınarak yapıldı.
 • Tanzimat fermanının ilanından sonra Bahriye nezareti yani bugünkü adıyla Denizcilik Bakanlığı kuruldu.
Tanzimat Fermanı ile hukuk ve sosyal alanda yapılan yenilikler:
 • Yargılanmada açıklık ilkesi kabul edildi. Böylece kimsenin yargılanmadan idam edilemeyeceği dolaylı olarak teminat altına alındı. 
 • Tüm vatandaşlar ayrım gözetmeksizin Osmanlı Halkı olarak kabul edildi ve herkesin can mal ve ırzının korunması devletin teminatı altına alındı. 
 • Tanzimat Fermanının ilanı ile Fransız kültüründen etkileşim devam etti. O yıllarda hukuk alanında ilerleme göstermiş Fransız hukuku örnek alınarak Ceza ve Ticaret alanında Kanunnameler çıkartıldı. Böylece Ticaret Kanunnamesi sayesinde Osmanlı Hukukunda ilk kez senet, faiz gibi kavramlar kullanılmaya başlandı. Ticaret ve ceza davalarının görüleceği Nizamiye Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelerin hakimliğine gayri müslimlerde atandı. 
 • Hukuk alanındaki en önemli yenilik ise Şurayı Devlet bugünkü adıyla Danıştay'ın kurulmasıdır.
Mali alanında yapılan yenilikler:
 • İlk kez Osmanlı Devleti'nde modern bütçe anlayışı kabul edildi. 
 • Herkesin gelirine göre vergi ödeyeceği bir sistem getirildi.
 • Devlet görevlilerinin halktan uygulamada olmayan vergileri alması yasaklandı. 
 • İlk kağıt para tedavüle çıkartıldı. Kağıt paranın adı Kaime-i Nakdiyedir.
Eğitim alanında yapılan yenilikler: 
 • Mekteplerin İstanbul dışında da yaygın hale getirilmeye başlanıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi çocukların eğitim olanaklarından yararlanma imkanları arttırıldı.  
 • Osmanlı Devleti'nde kızlar için ilk defa Darül Muallimat adıyla eğitim kurumu açılmıştır. 
 • Eğitim işleri ile ilgili karar alması amacıyla Meclis-i Maarif-i Muvakkat adında bir teşkilat oluşturuldu. Meclis tarafından alınan kararların uygulanması amacıyla da Meclis-i Maarif-i Umumiye kuruldu. 
 • Osmanlı Devleti sınırları içerisinde ilk üniversite olan Darülfunun açıldı. Ayrıca Ziraat Okulu oluşturulmuştur. 
 • Tanzimat Fermanının getirdiği yeniliklerden diğeri ise halen Ülkemizde eğitim faaliyeti yürüten 3 okul açılmıştır. Bunlardan Galatasaray Sultanisi farklı etnik kökendeki çocukları  Osmanlıcılık ülküsü altında birleştirmek amacıyla açılmıştır. Fakir çocukların eğitimini gerçekleştirmek düşüncesiyle Darüşşafaka, yönetici yetiştirmek amacıyla da Mekteb-i Mülkiye kurulmuştur.
 • Yine öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallim-i Rüşdi açılmıştır.
Son Güncelleme : 21.11.2018 13:13:04
Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat dönemi edebiyatı, Tanzimat dönemi edebiyatı Tanzimat Fermanı 'nın ilan edilmesinin ardından yaklaşık yirmi yıl sonra başlamıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi tarafından birlikte çıkarılan Tercüman ı Ahval gazetesinin çıkm...
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları, Tanzimat dönemi edebiyatı dönemi Tanzimat fermanı ilanından yirmi yıl sonra kadar Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı ahval gazetesi ile başlamıştır. Tanzimat dönemi yazarları şunlardır,Recaizade ...
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Edebiyatı Nedir? Tanzimat edebiyatı Türk toplumunun belli tarihler arasında yaptığı etkinliklerin tümüne verilen addır. 1860 ve 1896  yılları arasında yapılan etkinliklerin Tanzimat Edebiyatı olarak adlandırılması ile bu durum tarihimizde ve...
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat Dönemi Tiyatro, aynı Tanzimat Dönemi romanında olduğu gibi sosyal ve tarihi olayların konu edildiği eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatronun Türk Edebiyatına girişinin de Tanzimat Döneminde olduğunu görebiliyoruz. Bu dönemden önce Tü...
Tanzimat
Tanzimat
Tanzimat, Osmanlı devletinde 1839 yılında Tanzimat Fermanı olarak tanımlanan Gülhane Hatt-ı Şerif-i ile başlayan modernleşmeye ve yenileşmeye geçilen yeni bir dönemdir. Reformlar ve düzenlemeler anlamın gelen Tanzimat, batıda Osmanlı reformu olarak t...
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu, söz konusu olduğunda bu dönem edebiyatının bir kültür ve siyasi hareket sonucunda ortaya çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 3 Kasım 1839'da Reşit Paşa tarafından ilan edilmiş olan ve Gülhane Hattı Humayunu da denilen...
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu; Tanzimat edebiyatının oluşumu, tanzimat edebiyatı, tanzimat fermanın çıkarılmasıyla siyasi ve kültürel hareket sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemini ve edebiyatının açıklayacak olursak; tanzimat dönemi 1839 ...
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Dönemi Sanatçıları, Tanzimat Dönemi, Osmanlı İmparatorluğunda 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Şerif'inin yani Tanzimat fermanının okunmasıyla birlikte başlayan modernleşme harekatına verilen isim olarak bilinmektedir. Tanzimat genelanlamıyla düz...
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde atılan ilk demokratik adımdır. 1839 yılında II. Mahmut’un oğlu Abdülmecit tahta geçtiğinde, Osmanlı devleti gerileme dönemindeydi ve sorunlar yaşamaktaydı. Bu dönemde Fransız ihtilalinin de etkisi ile Osmanlı Devle...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat edebiyatının genel özellikleri, Tanzimat fermanı sonrası batıya özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatına yeni eserler vermeye çalıştılar. Özellikle Şinasi ve Agah Efendi 1860 y...
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri, Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşme sürecinde atılan ilk somut adım olarak bilinmektedir. Sultan Abdülmecit döneminde dış işleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında okunmasından d...
Tanzimat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Tanzimat fermanı, çok eski yıllarda oluştulan kişilerin haklarının korunmasında, kişilerin haklarının devlet güvencesi altına alınmasında ve demokratik bir halk kitlesi oluşması için gündeme getirilmiş olan bir ferman olarak bilinir. Tanzimat fermanı...

 

Tanzimat Dönemi Şairleri
Tanzimat Dönemi Akımları
Tanzimat Döneminde Tiyatro
Tanzimat Fermanı Sonuçları
Tanzimat Döneminde Çıkan Gazeteler
Tanzimat Dönemi İlkleri
Edebiyatta Tanzimat Ne Zaman Ve Niçin Başlamıştır
Islahat Ve Tanzimat Fermanı
Tanzimat Dönemi Eğitim
Tanzimat Dönemi Şiirleri
Tanzimat Dönemi Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı Yazarları
Tanzimat Edebiyatı Nedir
Tanzimat Dönemi Tiyatro
Tanzimat
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Edebiyatının Oluşumu
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Popüler İçerik
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı Ne Zaman İlan Edildi
Tanzimat Fermanı ne zaman ilan edildi, Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde padişah Abdülmecid'in emriyle Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Par...
Tanzimat Dönemi
Tanzimat Dönemi
Tanzimat dönemi, 1839-1871 yılları arasını kapsayan, Osmanlı Devletinde Abdülmecid'in imzasıyla Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hattı Hüm...
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat Dönemi Romanları
Tanzimat dönemi romanları,  çeviriyle başlayarak, taklitlerle geliştirilmiş ve kendi kimliğini kazanarak bugüne kadar ulaşmıştır. Edebiyatımızdaki rom...
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat Dönemi Gazeteleri
Tanzimat dönemi gazeteleri, Türk edebiyatında gazete, batıyla ilişkilerin güçlendiği tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimatcılar, halka yol gösterme...
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1.dönem Tanzimat Edebiyatı
1. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Osmanlı Devleti ile Avrupa Batı Uygarlığı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Sadrazam Mustafa Reşi...
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2.dönem Tanzimat Edebiyatı
2. Dönem Tanzimat Edebiyatı, Sultan 2. Abdülhamit tarafından Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasıyla bu dönem edebiyatçıları ortaya çıkmıştır. 2. Abdülhami...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tanzimat Dönemi Sanatçıları
Tanzimat Fermanı Nedir
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Fermanı Maddeleri
Tanzimat Fermanı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ekim - 2020